El Pla d’Igualtat de ROS aposta per la inclusió i la diversitat

Per a ROS, la diversitat i la inclusió són elements clau per preservar la nostra major riquesa: les persones que formen part d’aquest gran equip. Fa gairebé 10 anys, vàrem publicar el I Pla d’Igualtat, concretament el març del 2014.

pla d'igualtat ROS

Com es desenvolupa el II Pla d’Igualtat de ROS?

Amb data 01/03/2021 ROS declara el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i d’oportunitats, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe. S’impulsen i fomenten mesures per aconseguir la igualtat dins la nostra organització, com un principi estratègic de la Política Corporativa i de Recursos Humans.

Amb data 13/04/2022 s’aprova definitivament el II Pla d’igualtat.

Què trobem en aquest II Pla d’Igualtat de ROS?

  • Tenim un compromís ferm cap a la igualtat de tracte i oportunitats per a tots i totes com a un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans.
  • Apostem per les mesures de promoció de la conciliació personal, familiar i laboral.
  • Prevenim l’assetjament i la discriminació laboral per raó de gènere.
  • Posem especial atenció a la diversitat cultural, demogràfica i social.
  • Consolidem una comunicació interna que eviti els biaixos de gènere als canals de comunicació de l’empresa.
  • Les persones de l’Àrea de Selecció estan formades en matèria d’igualtat d’oportunitats.

ROS és de les persones i per les persones, per aquest motiu reafirmem el nostre compromís per impulsar un entorn sa, dinàmic i motivador on viure i treballar millor.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

12 + eleven =