Política de privacitat

Informació addicional sobre protecció de dades

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Identitat: ROS1, S.A. empresa que explota aquesta URL, amb C.I.F. núm. A-25044959 i amb domicili social a la Ctra Lleida-Puigcerdà, km 47 (Lleida)

Correu electrònic: [email protected]

2. Amb quina finalitat tractem les teves dades?

ROS tractarà la teva informació amb les finalitats que a continuació t’indiquem:

a) Atendre les teves sol·licituds o consultes realitzades com a usuari del Website.

b) Aplicació i gestió de les garanties legals establertes.

c) Manteniment de comunicacions publicitàries, sempre que ens hagis donat el teu consentiment.

d) Inscripció al curs INNOVACIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL PUNT DE VENTA, organització per Mindway & ROS.

3. Quant temps conservarem les teves dades?

Conservarem les teves dades personals fins que ens indiquis la teva negativa a rebre’ls. Per això habilitem un mètode senzill que et permet donar-ho de baixa en qualsevol moment, simplement seguint les instruccions facilitades.

Respecte als curriculums que podem rebre, es guardaran pel plaç màxim de dotze mesos des de la seva recepció. Passat aquest termini sense que s’hagi produït una actualització dels mateixos, es procedirà a la seva destrucció.

4. Per què podem tractar les teves dades?

Primer: perquè ens has permès que les tractem amb les finalitats indicades al donar-nos el teu consentiment, especialment perquè tens interès en rebre informació sobre nosaltres i les nostres activitats.

A continuació podràs trobar la descripció dels diferents apartats en els que podem sol·licitar-te dades personals:

A. Dades de candidats.

En enviar un CV a travès del formulari facilitat per ROS, entraràs a formar part de la base de dades de candidats que té com a finalitat la gestió de sol·licitauts de feina dels aspirants, així com l’organització i gestió del procés selectiu per la provisió de llocs de treball vacants a l’entitat. Les dades personals únicament seran cedits o comunicats a tercers directament relacionats amb ROS, tals com col·laboradors o empreses integrants de ROS, amb idèntiques finalitats a les citades anteriorment, no sent fora d’aquests casos i només en els suposats previstos a la Llei de comunicats a tercers.

Així mateix, acceptes el manteniment de totes les dades en el citat fitxer durant un termini màxim de 12 mesos, amb la finalitat depoder ser tingut en compte en aqueslls processos de selecció que poden ser portats a terme per la companyia o els tercers directament relacionats amb ella. Passat aquest termini sense que s’hagi produït una actualització dels mateixos, es procedirà a la seva destrucció.

B. Subscriu-te

En el suposat que et subscriguis a la nostra newsletter rebràs periòdicament les últimes tendències de mobles i decoració, així com les últimes noticies relacionades amb la nostra marca. En qualsevol moment, podràs comunicar el teu desig de no rebre la nostra newsletter clicant l’enllaç “donar-te de baixa” a la llista o bé enviant un correu electrònic a [email protected] o indicant l’assumpte BAIXA.

C. Correus electrònics de consulta a travès del formulari de contacte.

D. Inscripció al curs Innovació i transformació del punt de venda, organitzat per Mindway & ROS.

Consideracions generals per al tractament d’informació a travès de la web de ROS

Les dades personals pertinents als registres o correus indicats anteriorment, no seràn comunicats a terceres entitats alienes a ROS, excepte en el supòsit D) Inscripció al curs Innovació i transformació del punt de venda. En aquest cas, es demana autorització expressa en el mateix formular, perquè les dades siguin cedides a aquesta empresa se formació (MINDWAY ECOSYSTEM, S.L.) a l’objecte que la mateixa es posi en contacte amb l’interessat a través de qualsevol via de comunicació amb el fi de facilitar-li la formació contractada.

En el supòsit de marcar la casella de consentiment acceptes el tractament de les teves dades personals amb les finalitats indicades. Igualment podreu sempre i en tot moment revocar aquest consentiment per l’ús de les teves dades personals amb fins promocionals remitint un correu a la direcció anteriorment indicada o emplenant el mecanims habilitat a l’efecte.

5. Drets que t’assisteixen al facilitar-nos les dades

Qualsevol persona pot conèixer si ROS està tractant dades personals que el concerneixen o no. Igualment les persones interessades tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, al seu lloc, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels que van ser recollits.