Avís legal

A continuació li exposem les condicions d’us d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina web li ortorga el rol d’usuari de la mateixa i per tant, acccepta les clàusules detallades en aquest document.

Identificació

“De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que ROS, S.A. és un domini de l’empresa ROS1, S.A. amb domicili fiscal a la Crtra de Puigcerdà, km 47, Artesa de Segre (Lleida).

La societat es denomina ROS1, S.A. amb CIF A-25044959 que figura inscrita al Registre Mercantil de Lleida (d’ara en endavant, “ROS”).

Normes d’utilització

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment.

Queda prohibit realitzar, per la seva part, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web, o un mal funcionament de la mateixa, incloient la introducció de virus o similars.

Propietat intel·lectual

Les pàgines del lloc web i la informació i elements que conté, incloient textes, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, videos, així com logotips, noms comercials i altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels que ROS són legitims titulars o llicenciataris.

Queda prohibida qualsevol forma d’explotació, inclosa qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de soport i mitjà, sense autorització prèvia i expressa.

Responsabilitat

ROS no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar, entre altres, de:

La nostra intenció és la d’oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrumpides per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

ROS no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines webs de tercers accessibles a través d’enllaços, hipervincles o links.

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, averies telefòniques, retrrassos, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del lloc web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús ilícit o incorrecte d’aquest lloc web podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per part de “robots”, “spiders” o eines similars utilitzades amb el fi de recabar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irracional sobre el funcionament del lloc web.

Legislació

Qualsevol controversia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunal espanyols.