Política de privacitat

Conformitat per al tractament de dades: D'acord amb l'establert en el Real Decret 994/1999 pel que s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels arxius automatitzats que continguin dades de caràcter personal, les dades personals enviades a travès dels diferents formularis, seran tractats amb absoluta confidencialitat i exclusivament per als fins indicats.

L'usuari autoritza el tractament de dades personals subministrats, necessaris per la prestació del servei pactat. 

La informació continguda en aquesta base de dades s'utilitza per indentificar correctament als usuaris i per càlculs estadístics; també per millorar el nostre servei al client i per informar vía correu electrònic sobre novetats (incloent criteris de segments de població). ROS1 S.A. no ven, comercia o lloga les dades contingudes a la seva base de dades a terceres persones.